Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Bijeenkomst van het generaal overlegorgaan
 

Van 29 september tot 4 oktober 2016 was het generaal coördinatieteam samen met alle provinciale coördinatrices bijeen in Klooster Nette, Osnabrück, Duitsland. Het generaal coördinatieteam vormt de schakel tussen alle provincies, regio’s en communiteiten. Het thema van deze dagen was: “Met Ruth en Noömi op weg naar Bethlehem”.
Deze vrouwen riepen ons op een nieuwe stap te zetten om onze persoonlijke zekerheden, evenals die van de congregatie, achter ons te laten en ons te openen voor een onzekere toekomst. Verder werd aandacht besteed aan de actualisering van de constituties en het 175 jarig jubileum dat van 3 november 2016 tot 3 november 2017 een jaar van bezinning en barmhartigheid zal zijn. Zo zal dit jubileum met een dankbaar en barmhartig hart gevierd worden. Ook werden de besluiten en aanbevelingen van het generaal kapittel 2015 nog eens onder de loep genomen.

 
 
Internationale bijeenkomst van economen
 

 Van 22 tot 27 september vond in het Klooster Nette, Osnabrück, Duitsland deze bijeenkomst plaats met 28 zusters uit Malawi, Indonesië, Brazilië, Duitsland en Nederland ondersteund door deskundige medewerkers.

Bij de opening herinnerde zr. Marian, generale coördinatrice, aan de Griekse etymologie van economie: oiko + nomos = huis + regel/gewoonte/gebruik. Van daaruit kan ‘economie’ verstaan worden als de kunst, om ons huis goed te beheren. Zij nodigde ons uit om ‘een open huis, een missionaire communiteit met een houding van voortdurende verandering te zijn’. 
Daarbij citeerde ze paus Franciscus: “Ik droom van een missionaire beslissing die in staat is alles te veranderen, waarbij gewoonte, stijl, tijdsplanning, taalgebruik en elke kerkelijke structuur een kanaal worden, dat meer de evangelisatie van de hedendaagse wereld dan het zelfbehoud dient”.

 


In de volgende dagen werd de realiteit van de provincies, regio’s en Nederlandse communiteit doorgenomen onder het motto: “Solidariteit en internationale verantwoordelijkheid”. Ook de encycliek ‘Laudato Si’ met haar bijzondere boodschap voor onze levensstijl en economisch handelen, werd meegenomen.
In de laatste dagen werden verschillende praktische zaken onder de loep genomen o.a. de actualisering van de constituties en andere vragen die op het terrein van de econoom thuishoren. Tenslotte werd er plaats ingeruimd voor de toekomst namelijk in het voorstel om een gezamenlijk project te starten binnen de congregatie. 

 
 
Proef het verleden tijdens de dag van het kasteel
 

 Maandag 16 mei was Kasteel De Keverberg in Kessel  toegankelijk in het kader van de Dag van het Kasteel. Meer dan honderd kastelen en buitenplaatsen in Nederland openden deze dag hun poorten.

 
Het thema van de Dag van het Kasteel was dit jaar ‘Proef het verleden’. En dat kon bij De Keverberg letterlijk op 16 mei. Er werden gerechtjes aangeboden die afkomstig zijn uit een kookboek uit 1915 dat eigendom is geweest van de laatste bewoners van De Keverberg, de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid.
 
 
 
Luisterlocatie Liberation Route bij Kasteel de Keverberg onthuld 17-4-2016
 

 

 

Op zondag 17 april 2016 was onder grote belangstelling de luisterlocatie van de Liberation Route bij Kasteel de Keverberg onthuld.

Op deze locatie wordt het verhaal verteld van 17 november 1944. De toenmalige bewoners, de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Die dag verwoestte een combinatie van brand en springstof kasteel de Keverberg in Kessel grotendeels. Deze locatie, is na de locatie aan het afwateringskanaal in Beringe ter hoogte van Kanaaldijk 3, de tweede locatie van de Liberation Route in Peel en Maas.

Liberation Route

Via de Liberation Route kunt u de route herontdekken die de geallieerden toen hebben afgelegd om Europa te bevrijden. Locaties worden verbonden aan de ervaringen van toen. Verhalen van militairen en burgers, worden verteld. Kortom, verhalen uit het échte leven van toen.

 
 
140 jaar zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Nederland
 

Dagelijks worden we geconfronteerd met een vluchtelingenstroom van mensen die een weg zoeken naar vrede en een menswaardig leven. Dit is geen nieuw verschijnsel.  140 Jaar geleden werd het door de Kulturkampf in Duitsland voor religieuzen onmogelijk gemaakt hun werkzaamheden voort te zetten. Onze eerste zusters van de Goddelijke Voorzienigheid kwamen in 1876 als asielzoekers over de grens en werden door pastoor Pennings in een schrijven van 27 januari 1876 welkom geheten in Steyl. Hij schrijft: “Op uw vraag aan de Hoogeerwaarde Bisschop van Roermond heb ik gisteren antwoord gekregen.De bisschop geeft de zusters uit Duitsland alle vrijheid, zich hier te vestigen in het huis Moubis dat zij hebben gekocht.” Voor de verhuizing in maart hadden zich in februari al enkele zusters gesetteld in Blerick. De woningen van dit eerste begin in Blerick en in Steyl staan er nog.


 

                                                                                                     

 

 

 

Menige pastoor wist de weg naar Steyl te vinden. Er werden zusters gevraagd voor bewaarscholen, ziekenzorg, en om vrouwen en meisjes naaien en huishoudelijke begrippen bij te brengen. Daaruit volgde al  spoedig het leren van de taal en breidden de activiteiten zich uit tot internaten, scholen en gezondheidszorg in Nederland, Indonesië, Aruba en Malawi.

De stroom Duitse zusters is doorgegaan tot de tweede Wereldoorlog. Het belette Nederlandse meisjes niet om in te treden in deze congregatie. Zo leefden de twee nationaliteiten genoeglijk samen en verzetten zij samen een duizendtal taken bij verschillende activiteiten.

Op 16 juni 2016, de dag waarop onze feestelingen van het jaar in het zonnetje worden gezet, zal dit heuglijke feit mede herdacht en gevierd worden.

 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam