Struktuurbijeenkomst BraziliŰ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  Kerkeb÷ske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Sluiting van ons laatste klooster
 

 

Sluiting van ons St. Annaklooster in Tegelen.

In 1934 werd ijverig begonnen om in Tegelen “Op de Hei” uitbreiding van het dorp te realiseren. Door de industrialisering nam het aantal inwoners snel toe. De kerk en het klooster stonden er voordat de rest er kwam. Ruim 81 jaar hebben onze zusters daar zinvol werk mogen doen. Een kleuterschool, lagere school en wijkzorg brachten de bewoners en de zusters dicht bij elkaar. In de tachtiger jaren toen de scholen en de wijkzorg overgedragen waren aan andere stichtingen, is er een poging gewaagd het klooster te verkopen. Een reorganisatie in de provincie schiep uiteindelijk nieuwe mogelijkheden voor dit gebouw. Na een inwendige verbouwing vond het Provincialaat van de Nederlandse Provincie in 1989 daar een nieuw onderkomen. Het was na Steyl en Venlo nu de nieuwe vestigingsplaats. Een klooster verkopen gebeurt niet zonder slag of stoot. In het kapittel van 2005 is er al over gedacht en gesproken. Dat gesprek werd herhaald in 2009 en in het kapittel 2014 werd de druk op de ketel verhoogd. Het aantal zusters slonk en de ruimtes werden te groot. Binnen een jaar was er een koper gevonden die er kleinschalige zorg in gaat onderbrengen. Een bezigheid die onze zusters na 1876 reeds in verschillende plaatsen op gang hadden gebracht. Op 30 oktober vond de overdracht plaats en werd de fakkel overgedragen aan Zorghuis Tegelen. ( www.zorghuis Tegelen.nl )                                                                               

Voordat het gebouw kon worden overgedragen moest er een aantal andere bestemmingen gevonden worden. Het Provincialaat verhuisde, met de laatste bewoonsters naar Blerick, Eerste Graaf van Loonstraat 6. Het archief verhuisde naar Het Erfgoedcentrum in St. Agatha. “Kunststukken” die niet meer konden worden ondergebracht, omdat we niet meer over grotere eigen gebouwen beschikken, hebben een nieuwe bestemming gekregen in musea en kerkelijke instellingen. Met weemoed maar ook met een dankbaar hart is afscheid genomen van deze dierbare plek, wetend dat het gebouw een mooie toekomst krijgt.

We wensen de nieuwe bewoners een fijne toekomst. Als de lente komt kunnen ze genieten van goede zorg en van de mooie tuin.

    

             


 
 
De bloemetjes buitenzetten
 

 

 
 
De bloemetjes buiten zetten
 

 

 
 
Bestuurskeuze generaal co÷rdinatieteam
 

Curitiba, 27 januari 2015

 
Met grote vreugde kunnen we het nieuwe coördinatieteam van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid voor de komende 5 jaren bekend maken.

  

Van links naar rechts:
           Z
uster Maria Rita Xavier Mendes
           Zuster Marian Ambrósio - voorzitster
           Zuster Lúcia Weiler
           Zuster Lydia Liong - vice-voorzitster
           Zuster Ursula Kuhlmann

Een grote en belangrijke taak wordt hun toevertrouwd. Bidden we voor hen en vragen we om Gods zegen, zodat zij zich door Gods Voorzienigheid ondersteund en beschermd mogen voelen.

Voor de komende bestuursperiode 2015 tot 2020
kregen ze een herschreven horizon mee:

Onze horizon is Jezus Christus.
Als zijn leerlingen kiezen wij voor profetisch leven,
grensoverschrijdend, levendige relaties onderhoudend,
opkomend en zorgdragend voor het leven.
"Wij zijn getuigen van Gods Voorzienigheid."

 

 

 
 
Generaal kapittel,derde week in Curitiba
 

Nadat de gedelegeerden van het generaal kapittel in Curitiba op zondag genoten hadden van rust, ontspanning, bezinning of een bezoekje aan de markt, werd op maandagmorgen om 8.15 uur het werk weer hervat.

 De berichten van het generale coördinatieteam, het economisch team, alsook de bewerkte  documenten van de voorbije week waren het uitgangspunt van een groepswerk met de thema’s spiritualiteit, communiteit en zending.

De agendacommissie leidde ons op een methodisch geschikte wijze door de volgende dagen. In taalgroepen: Portugees, Engels, Duits en Indonesisch, gemengde groepen en ook in plenum, lieten ze ons de voor het kapittel en het voortgezette  proces noodzakelijke thema’s vaststellen en omschrijven. Vragen met betrekking tot vorming, de eerste vorming van religieuzen, vragen aangaande structuur en organisatie en nog veel meer specifieke aangelegenheden ten aanzien van  het religieuze leven werden besproken.

In een volgende stap werden de behandelde thema’s met het oog op nieuwe besluiten uitvoerig besproken. Deze besluiten moeten na goedkeuring door de gedelegeerden van het kapittel 2015 het beleid van de congregatie voor de volgende vijf jaar vormen.

Tijden van stilte en meditatie onderbraken van tijd tot tijd het werkproces, om steeds opnieuw vanuit een onafhankelijke, bewuste houding de volgende stap te kunnen zetten.

De zakelijke en bindende adviezen van zr. Annette en de weloverwogen en doelgerichte leiding van zr. Sandra Maira en broeder Irio droegen wezenlijk bij aan een geslaagde werkweek.

De donderdagavond stond in het teken van gemeenschappelijke ontspanning. Door vermakelijke, amusante voordrachten probeerden de deelnemers uit de verschillen-de continenten de internationaliteit uit te beelden. Met dans en wijn werd er tot laat in de avond gevierd.

Op zaterdagmiddag werd in het bos naast het provincialaat in Curitiba een traditioneel "Churrasco", een typisch Braziliaanse  barbecue, georganiseerd. Met speciale Braziliaanse gerechten en dranken genoten we van enige onbezorgde uren met zonneschijn.

De komende week zal het keuzeproces voor het nieuwe generale coördinatieteam plaats vinden. Op zondagmiddag zal een inleiding op dit proces starten. In de komende week zullen wij over het verloop van de keuze berichten.

 

 

 

 

 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam