Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Aan de stadsrand van Recife/PE worden kinderen en jongeren opgevoed overeenkomstig de herinnering aan de cultuur van hun land. Doel hiervan is, dat de jonge mensen, in hun opvoedingsproces tot burgerrechten, zich weer persoonlijk bewust worden van hun eigen cultuur.

Bij de verschillende activiteiten spelen psychologische, intellectuele en spirituele aspecten een rol. Om bij de oorspronkelijke geschiedenis van de negers en Indianen te komen worden typische dansen van het noordoosten van Brazilië gedanst; worden er plastische uitbeeldingen gemaakt en toepasselijke rollenspellen gespeeld, die een weergave zijn van de realiteit, namelijk dat de regering de gezondheidszorg, opvoeding, veiligheid en mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding van deze mensen verwaarloost.

Ook hun integratie als groep, als gezin en de relatie met de samenleving wordt gedemonstreerd in deze spelen. Dit werk is helemaal doortrokken van de wens, dat ieder kind en iedere jongere zich gewaardeerd en bemind zal gaan voelen en op school geleidelijk aan haar ruimte tot vrijheid krijgt en menselijke waardigheid in het gezin en de maatschappij zal gaan innemen.

Het leed van werkloosheid, slechte behuizing, gemis aan gezondheidszorg en veiligheid van deze gezinnen werd ervaren. Het was een hele verrijking te mogen deelnemen aan feestelijke gelegenheden, gesprekken, evaluaties en in kleine ruimtes met de leiding samen te leven en echte menselijke warmte te ervaren. De vriendschap en de confrontatie met de groep werkte versterkend en sleepte iedereen mee in de moed en het weerstandsvermogen van de leidinggevenden, die met weinig middelen een nieuwe manier vonden om in deze arme wijken te overleven. Inmiddels is Zr. Lucia, die nadien een speciale opleiding aan de sportacademie heeft gevolgd zover, dat ze zelf, soms zelfs op verzoek van de staat, verschillende groepen begeleidt. Hierdoor heeft zij een heel goed contact met de jeugd gekregen, afkomstig uit verschillende lagen van de bevolking, in leeftijd variërend van klein tot groot. Een nieuwe missie, meer dan de moeite waard!