Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 04-12-1918
Datum overlijden 20-12-2008

Wie Zr. Anne van dichtbij heeft meegemaakt weet hoe ze zich gegeven heeft aan veel mensen en aan haar taak. AI tijdens het noviciaat mocht ze studeren. Ze behaalde vele diploma’s en getuigschriften o a. op het gebied van kinderverzorging en huishoudkunde. Vele jaren was ze werkzaam in het onderwijs op de huishoudschool. Ze vond het fijn haar kennis over te brengen op de jongere generatie. Haar familie was erg belangrijk en ze leed eronder als er verdriet of tegenslag was. Ze nam het leven zwaar op en maakte zich vaak zorgen.Na haar pensionering bleef ze zich inzetten voor de gemeenschap. Heel wat uren heeft ze gestoken in het nakijken, sorteren en inpakken van kleding die werd binnengebracht en waarmee nog veel mensen konden worden blij gemaakt. De laatste jaren waren moeilijk. De lichamelijke maar zeker ook de geestelijke achteruitgang heeft haar veel verdriet bezorgd. Ze zocht naar geborgenheid welke ze mocht ervaren op afdeling “de Goudsbloem” alwaar ze de laatste jaren van haar leven doorbracht. Ze was er dankbaar voor. Nu heeft de Heer haar opgenomen in Zijn huis en mag ze genieten van het eeuwige leven bij Hem.