Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 10-01-1911
Datum overlijden 29-04-2005

Zuster Gerarda heeft haar sporen verdiend in het kleuteronderwijs. Ze was van 1935 tot 1976 in verschillende filialen actief. Als hoofd van de school wist ze leiding te geven aan kinderen en personeel, waarmee ze later ook nog lang contact hield. De langste tiid is ze wel in Amsterdam geweest, waar ze pionierswerkverrig verrichtte in de nieuwe wijk:: Het Geuzenveld.
Nadat ze uit de school kwam heeft ze jaren lang vrijwilligerswerk gedaan.. Van 1976-1997 was ze in de parochie en in ‘De Brug’ zoveel mogelijk aanwezig. In dit multiculturele Huiskamer- project voor ouderen heeft ze zich heel wat jaren ingezet. Samen met de Paters Kruisheren heeft ze veel mogen betekenen voor de wijk. De.contacten met de Paters en met de bewoners van de wiJk is tot het einde toe hartelijk en goed gebleven.
De overgang naar het verzorgingshuis was voor haar moeilijk maar ze heeft er zich als een dappere vrouw doorheen geslagen. Lang kon ze nog reizen en genieten van alles wat daar geboden werd.
De contacten met haar kloosterzus Zr. Ehrentrude en haar verdere familie was uitstekend. Ze waren zelfs aanwezig bij de ziekenzalving.