Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 22-05-1913
Datum overlijden 24-01-2015

Zr. Joanni werd geboren in Veghel. Zij had één broer, Ties, waar ze veel van hield. In hun jeugd hebben ze samen veel meegemaakt. Toen Zr.Joanni drie jaar was stierf haar moeder en toen zij 16 was haar vader. Broer en zus werden daarna in verschillende gezinnen ondergebracht. Het gemis aan moederlijke liefde heeft haar hele leven getekend. Als jong meisje wilde zij in het klooster treden, maar ze was al 26 jaar toen ze haar roeping mocht volgen. In haar verdere leven heeft ze op veel plaatsen gewerkt. In Lent, Spekholzerheide en Lierop heeft ze jonge meisjes op weg geholpen in de praktijk van het huishouden. In Steyl was zij een zorgzame novicetante. Maar ze werd ook overste en wel in Neer, Sevenum, Amsterdam en Venlo. Zij vervulde die taak met grote voorzichtigheid, rechtvaardigheid, belangstelling en zorg voor ieder. Door vertrouwen te schenken, wist ze de gemeenschap in evenwicht te houden en was er een goede verstandhouding in de samenwerking. In Steyl en later in Venray was zij enkele jaren hoofd van de huishouding.

Haar mooiste tijd was in Amsterdam waar ze het bejaardenwerk op de rails zette.Die contacten gaven haar veel vreugde. In Venlo-Zuid heeft ze dergelijke contacten met liefde voortgezet, tot zij in november 2005 naar Sint Anna in Boxmeer verhuisde. Zr.Joanni beschikte over een kolossaal geheugen. Namen, gebeurtenissen, tijden en plaatsen had ze direct paraat ook op hoge leeftijd. Op 22 mei 2013 vierde ze samen met medezusters en familie haar 100ste verjaardag. Helaas stapelden de lichamelijke problemen zich op. Vaak dacht ze ook aan het einde. Ze kon terugzien op een rijk en gevuld leven en was dankbaar voor alle goede zorgen van degenen die haar omringden.