Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 05-02-1911
Datum overlijden 10-07-2006

Zr. Lamberti was een levenslustige, kordate vrouw. Ze kon goed opkomen voor zichzelf of voor de medemens. Lange tijd werkte ze in het ziekenhuis in Tegelen waar ze de zieke mensen liefdevol nabij was in de theekeuken.
Toen ze dit werk in verband met ziekte niet meer kon doen, bleef ze toch actief en wel als koster en leidster van het koor.
Ze was erg creatief. Vele mooie handwerken heeft ze gemaakt en ook kon ze mooi tekenen.
Muziek en vooral zingen was haar lust en leven.
De laatste jaren in Boxmeer moest ze door lichamelijke achteruitgang veel loslaten. Langzaam doofde het vuur. Soms zong ze zachtjes een Marialiedje.
Zeker ook heeft ze veel in stilte gebeden voor allen die haar lief waren. We leggen haar leven vol vertrouwen in de handen van de voorzienige God. Hij zal haar liefdevol opnemen.