Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 17-08-1932
Datum overlijden 09-06-2016

Zr. M. Jeannette werd op 17 augustus 1932 geboren als derde kind in een groot godsdienstig gezin. Na de lagere school ging ze in Blerick op kostschool waar ze studeerde op de Mulo en de kweekschool. Als onderwijzeres werkte ze 2 jaar in haar geboorteplaats, Lierop om vervolgens in te treden bij de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid.Ze schrijft hierover: “ Het was op 29 augustus 1954 dat ik ben ingetreden. De intrede was het begin maar eigenlijk ook weer niet. Ik wist al op de lagere school dat ik zuster wilde worden. Toch ligt ook daar niet het begin; thuis is het begonnen. Kiezen voor het klooster was kiezen voor een bepaalde levensvorm. Ik heb nooit spijt gehad naar het klooster te zijn gegaan. Lange jaren heb ik in het onderwijs gewerkt en ook daar heb ik nooit spijt van gehad”

Tijdens het noviciaat was ze reeds als onderwijzeres op de Uloschool in Tegelen maar de langste tijd ruim 35 jaar was ze werkzaam aan de MAVO in Blerick. Ze was een onderwijzeres in hart en nieren die goed overweg kon met de jongeren, iets overdragen, iemand iets leren, het zat in haar bloed. Regelmatig waren er gezondheidsproblemen maar ze kon altijd weer de draad oppakken en werkzaam blijven. Ook na haar pensionering was ze niet zonder werk ze bleef les geven, o.a. Engelse en Nederlandse les. Werken op de computer was ook belangrijk voor haar, zo hield ze b.v. de internationale post bij voor de Congregatie, te denken valt aan brieven bij jubilea of andere gelegenheden, vertalen van brieven in het Engels, maar ook het maken van verslagen bij vergaderingen en het schrijven van de kroniek van Blerick. In alles was ze heel secuur en precies. Van 1981 – 1987 was ze parttime in het Provinciaal Bestuur en ook was ze in het Advies College. Van 1989 tot 1991 was ze in Blerick leidster van de groep Zonzicht. Toen in 2000 de zusters in Blerick een appartement kregen, ging ze samenwonen met zr.Credula . Ze mocht haar nabij zijn in haar ziekte en heeft dit met grote zorg en aandacht gedaan.

We herinneren ons zr. M.Jeannette als een rustige vriendelijke zuster die een afwachtende houding aannam in gesprekken . Ze trad niet graag op de voorgrond en was een denker die diep nadacht over alles en vaak met spitse opmerkingen kwam die doeltreffend waren. Ze was een wijze vrouw die goed kon luisteren naar een ander en zich interesseerde voor het verhaal van die ander Ze was creatief en hield van puzzelen, knutselen, schilderen, lezen en ook wandelen deed ze graag. Ze genoot van de natuur en de rust. Ze haalde veel kracht uit bezinning, Ze schrijft erover: “ Rust en bezinning geven me nieuwe kracht, ik wordt erdoor uitgedaagd. Die uitdaging zit echter ook in andere gebieden: het werk, de ontmoetingen en de ontspanning. Ik zie geloven als een levenshouding. Daar hoort ook bij aanvaarden dat het leven gecompliceerd is. Belangrijk voor mij is: Mijn weg gaan in de zin van: “Gij laat mij lopen op de weg waarop Gij mij het liefste ziet.”

Vaak was ze ziek en zeker de laatste jaren in Blerick ging ze lichamelijk erg achteruit. Na een val werd ze meer en meer afhankelijk van verzorging en omdat ze meer zorg nodig had dan men in Blerick kon geven moest ze de plek waar ze zoveel jaren gewoond en gewerkt had loslaten en kwam ze op 1 september 2013 naar sint Anna in Boxmeer. Hier was het leven niet gemakkelijk voor haar, de lichamelijke en geestelijke achteruitgang ging door en meer en meer moest ze dingen loslaten.Toch voelde ze zich thuis en ze kon heel goed overweg met de verzorgsters. Ze klaagde nooit ergens over, en als je haar vroeg hoe het was dan probeerde ze er nog een positieve draai aan te geven. Ze was dankbaar voor alle zorg die ze van iedereen kreeg. Veel plezier had ze aan het schilderen .

Donderdagmorgen 9 juni heeft de Heer haar geroepen en mocht ze gaan naar het Eeuwige Licht. Haar weg op aarde was ten einde.