Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 04-10-1925
Datum overlijden 28-05-2017

Zr. M. Francina groeide op in Horst-America in een gezin bestaande uit vader, moeder en acht kinderen.Zij wist al heel jong dat zij het klooster in wilde gaan. Haar ouders stuurden haar naar Steyl waar ze bij de aspiranten kwam. Ze bezocht de Mulo in Tegelen. Ze wilde graag handwerkzuster worden, maar omdat ze goed kon leren ging ze naar de kweekschool en werd onderwijzeres. Na het behalen van haar diploma trad ze in bij de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Steyl. Dat was op 8 september 1947.

Ruim 36 jaar werkte ze in het onderwijs, eerst in het basisonderwijs in Blerick, Steyl en Neer, daarna 2 jaar in de landbouwhuishoudschool in Lierop. Vervolgens was zij hoofd van de school in Steyl, Tegelen en Neer. Zij werkte graag met kinderen en had een goed contact met haar collega’s. De verantwoordelijkheid viel haar soms zwaar en ze was blij dat ze in 1983 plaats kon maken voor een jonger iemand. Na haar pensionering bleef zij actief, hielp met lichte werkzaamheden in het Annaklooster en deed vrijwilligerswerk in Venlo. Met enkele andere zusters woonde zij een aantal jaren in Het Peske in Tegelen.Dat was een mooie tijd.

In 2010 verhuisde zij naar Boxmeer.Hier mocht ze genieten en zichzelf zijn. Ze was heel creatief en heeft veel gehandwerkt en geknutseld. Ze dacht veel na over spirituele zaken en hield van mooie boeken en gedichten.Zij genoot ervan met de scootmobiel erop uit te trekken voor. een rondje door de tuin.

De laatste tijd ging ze achteruit. De vergeetachtigheid nam toe evenals de lichamelijke krachten. Het einde naderde met pijn en verdriet. Zij was de Voorzienige God dankbaar voor zijn leiding in haar leven en nooit heeft ze spijt gehad van haar roeping.