Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 23-02-1923
Datum overlijden 15-04-2014

Zr. Maria Martha werd geboren in Helden Panningen. Ze was het tweede kind in een gezin met 10 kinderen. Een groot gezin waarin altijd wel werk was en iedereen aanpakken moest. Zo leerde ze vroeg om zich in te zetten voor anderen. Al heel jong voelde ze iets voor het klooster, en nadat ze gewerkt had in het ziekenhuis in Tegelen wist ze met zekerheid dat ze wilde intreden. Op 2 februari 1943 trad ze dan ook in bij de Congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Steyl. Het was voor haar een vreugdevolle dag.

Na het noviciaat bleef ze enkele jaren in Steyl waar ze huishoudelijk werk deed. In 1946 werd ze naar Apeldoorn overgeplaatst waar ze zorg had voor de priesters. In 1952 kwam ze terecht in het ziekenhuis in Tegelen bij de Poort. Ze deed al dit werk met plezier en aandacht. Ze was secuur en precies. Maar toch vertelde ze vaak, was daar dat verlangen om naar de missie te mogen gaan. Als kind al had ze daarvan gedroomd en ze dacht erover na hoe ze daar wel terecht kon komen. Ze besloot een brief te schrijven naar de Overste. Ze schreef: “Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb dat wil ik heel graag geven en dat is mijzelf. Ik kan hard werken, en wil heel graag al mijn krachten geven voor deze arme mensen”

Aanvankelijk reageerde de Overste afstandelijk, maar na een paar maanden kwam daar het bericht dat ze naar Malawi mocht gaan. Op 6 juli 1960 kwam ze aan in Muona in Malawi, in Africa. Ze mocht er blijven tot 1996. Ze zegt hierover: “Die 36 jaar waren mijn mooiste tijd. Het was niet alleen een mooie, maar zeker in het begin ook een moeilijke tijd. Zr. Maria Martha was bij de eerste groep zusters die naar Malawi gingen en toen ze er aankwamen was er alleen een huis met lemen muren en een dak van gras. De taal was , zeker in het begin, een groot probleem. Ze deed er voornamelijk huishoudelijk werk maar al had ze altijd gedacht nooit verpleegster te kunnen zijn ,toch kreeg ze de zorg voor een patiënt. Een man die gebeten was door een nijlpaard had een grote wond in zijn bil. De verpleegster mocht in verband met infectiegevaar voor andere patiënten deze man niet verplegen en dus kreeg zr.Maria Martha deze taak. Gedurende een heel jaar verpleegde ze met veel geduld deze man en uiteindelijk is hij genezen. In die 36 jaar was ze enkele keren terug voor vakantie en in 1996 kwam ze voorgoed terug naar Nederland. In het Annaklooster in Tegelen deed ze lichte werkzaamheden.

In Maart 2007, kwam ze,na een periode van ziekte, tijdelijk voor op te knappen, naar sint Anna in Boxmeer. In juli 2007 kreeg ze een indicatie voor verblijf en kon ze permanent in Boxmeer blijven wonen. Ze kwam bij groep sint Jozef.Ze was een echt natuurmens. Toen ze in het begin in Boxmeer was ging ze dagelijks met haar rollator naar buiten. Ze genoot van alles wat ze buiten tegenkwam.

Veel dacht ze over dingen na in de stilte van haar kamer. Ze kon goed alleen zijn, voelde zich thuis bij haar gedachten en haar overpeinzingen. Veel heeft ze ook gebeden. Natuurlijk voor de mensen in Malawi die haar zo dicht aan het hart waren, waar ze met zoveel liefde gewerkt en geleefd had. Maar ook voor alle andere arme mensen ,voor de onrust en het geweld in de wereld,voor haar familie en voor de Congregatie. De Heilige Drie-eenheid was haar bijzonder dierbaar.

Toch hield ze ook wel van mensen om zich heen, ze deed graag mee als er wat georganiseerd werd. Meestal was ze stil maar als er iemand vroeg: “vertel eens wat over Malawi”, dan veranderde de stille mens in een drukke verteller, die altijd wel weer wat anders wist te vermelden. Je kon duidelijk merken dat een stukje van haar hart achter was gebleven in het geliefde Afrika in Malawi.