Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 26-07-1916
Datum overlijden 22-06-2010

Zr. Petri was een blijmoedige yrouw. Haar sportieve houding en
vriendelijkheid wekten bij ieder die haar ontmoette genegenheid
op. Haar leven was vooral een leven van dienstbaarheid op
verschillende plaatsen in de congregatie.
In groot geloof en trouw gebed vond ze haar kracht en
houvast in het leven. Dat was ook wat ze uitstraalde in
haar zorg voor de priesters in Apeldoorn en Utrecht, bij wie
ze een graag geziene persoon was. Regelmatig werd ze
bezocht door haar familieleden die veel van haar hielden. Om
gezondheidsredenen kwam ze vroegtijdig naar zorgcentrum
“Vroenhof ” in Houthem op 15 augustus 1995.
De eerste jaren van haar verblijf daar kenmerkte zich door het
optimisme, dat haar leven uitstraalde. Vol vertrouwen leggen
we haar leven in Gods hand. Ze zal altijd in onze herinnering blijven voortleven.