Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 22-10-1914
Datum overlijden 01-06-2007

Zuster Sabine mocht de gezegende leeftijd van 92 jaar
bereiken. Haar hele leven heeft ze veel en hard gewerkt
en zich ingezet voor de congregatie, de medezusters
en de medemensen, die ze op haar weg mocht ontmoeten.
Ook voor haar familie heeft ze veel mogen betekenen.
Tot op hoge leeftijd was ze volop bij de tijd en bleef ze meedenken over alles wat er in de congregatie, kerk en maatschappij gebeurde. Haar groot geloof en de trouw in haar gebed waren voor haar de bronnen waaruit ze leefde en die haar, juist in moeilijke tijden, de kracht gaven ondanks alles door te gaan. Wij bedanken zuster Sabine voor haar liefdevolle inzet voor iedereen.

Moge zij voor eeuwig in vrede verder leven bij de Heer.