Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 03-07-1935
Datum overlijden 18-10-2023

Zr. Graciëla is geboren op 3 juli 1925 op San Nicolas, Aruba. Na haar kleuter- en lagere school koos ze voor de beroepsopleiding van kleuterleidster. In 1956 slaagde ze en kreeg een aanstelling op de kleuterschool waar ze onze zusters leerde kennen. Na haar besluit om in te treden bij de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid kwam ze op 5 oktober 1966 naar Venlo, Nederland. Na haar postulaat en noviciaat keerde ze terug naar Aruba en legde aldaar in 1969 in de Theresiakerk de Eerste Geloften af gevolgd door de Eeuwige Geloften in de Emanuelkapel in 1974. Ze leefde enkele jaren in het Fatima convent met onze zusters. Daarnaast onderhield ze een hechte band met haar familie. Toen de zusters van de communiteit hun pensioengerechtigde leeftijd bereikten en in 1980 terugkeerden naar Nederland was het haar verlangen in Aruba te blijven werken. Enkele jaren leefde ze in een communiteit van de zusters Franciscanessen van de H. Antonius te Asten. Toen ook die naar Nederland vertrokken, kwam ze te wonen bij haar oudste zus Jana in de ouderlijke woning waar ze tot haar overlijden is gebleven. Geregeld kwam ze voor vakantie naar Nederland om de contacten met de congregatie levend te houden. Meeleven en zich betrokken voelen deden haar goed. Na haar pensionering in 1991 volgde ze een pastorale cursus in Saint Louis in de USA. en stond ze klaar voor pastoraal werk binnen de parochie zowel in de Theresiakerk als de Emanuelkapel. Zoals haar ouders en Jana klaar stonden voor opvang van kinderen, zo bleef ook zr. Graciëla tot haar dood omringd met kinderen in huis. De laatste jaren ging haar gezondheid lichamelijk en geestelijk sterk achteruit. Haar familie en vooral haar zus Olga hebben haar met veel liefde, meeleven en verzorging omringd. Ondanks de afstand dragen we mooie herinneringen van haar leven en contacten de laatste jaren via de telefoon met ons mee.