Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Geboorte datum 22-3-1924
Datum overlijden 23-12-2019

Zr. Magdelena was de jongste van een groot gezin en ze moest al vroeg meewerken om de kost te verdienen. Ze hield van dieren, bloemen en alles wat de tuin kon bieden. Dat zou haar later goed van pas komen. Op een gegeven moment voelde zij zich geroepen tot het kloosterleven en op 8 augustus 1942 trad ze in. Ze voelde zich al gauw thuis in Steyl. Zij was graag dienstbaar en steeds bereid om te helpen. Zij werd op verschillende plaatsen ingezet voor het vervullen van huishoudelijk werk. Ook het werken in de tuin deed ze met plezier. Ze haalde zelfs de tuinbouwakte.
Haar uitzending naar Aruba in augustus 1962 maakte haar heel gelukkig. Er waren daar verschillende zusters werkzaam in het onderwijs, dus was er genoeg werk in het klooster. Ze genoot van alle contacten met kloosterlingen en burgers van het eiland. Ook van de zon, de zee en de vrijheid. Helaas kwam er een einde aan in 1981 toen alle zusters gepensioneerd waren. Na een korte vakantie begon ze als portierster in Venlo en werd ze ingezet als chauffeur in Steyl.
In 1988 verhuisde ze naar Wijbosch bij Schijndel in een nieuwe communiteit, om mantelzorg te bieden aan onze zusters in Huize Barbara. Ze deed haar werk met hart en ziel en vond er voldoening in. In 2004 vertrok ze naar Boxmeer, omdat ze vond dat haar gezondheid minder werd. Toch had zij daar nog veertien mooie jaren. Het laatste jaar namen haar krachten af en had ze veel pijn. De Voorzienige God heeft haar geroepen en blijmoedig is zij heengegaan.