Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Op het moment zitten onze zusters op een aantal plaatsen in Malawi.

Muona: hier zijn de eerste 6 zusters in 1960 begonnen. Omdat het klooster, dat door de Kolpingszonen gebouwd werd, nog niet klaar was, leefden de eerste zusters in een hut zoals de Malawiërs zelf. Dat het geen kleinigheid geweest is bij de grote hitte en het ongedierte, kan ieder zich voorstellen.
Nu leven de zusters in een stenen gebouw met water en licht en meer privacy.
Ze zijn er gestart met een school, een internaat en een ziekenhuis. Andere plaatsen zijn: Mangochi, Limbe en Newlands

Een basisschool: met ± 500 leerlingen en 15 leerkrachten wordt door de congregatie geleid. De leerkrachten worden door de staat aangesteld, de congregatie moet voor het gebouw zorg dragen. Het Bisdom heeft een coördinator aangesteld die de contacten met de staat verzorgt. Niet alle 15 leerkrachten zijn gediplomeerd. Enkele “Onderwijsassistenten” geven les onder begeleiding van de overige wel gekwalificeerde krachten. Een internaat voor meisjes maakt het mogelijk dat zij Voortgezet onderwijs krijgen. En een van onze zusters geeft les aan een middelbare school.
Het ziekenhuis levert alleen de medische zorg. De familie zorgt zelf voor de voeding, de was etc. Maar de medische zorg omvat ook de apotheek, de administratie, de financiën en de opleiding van de verpleegsters.
Het grootste probleem is: deze verpleegsters te behouden voor het eigen ziekenhuis. De meeste trekken weg naar de stad, waar het klimaat beter is en de maatschappij meer te bieden heeft. Datzelfde geldt voor de artsen. Muona ligt in het laagland, warm en ongezond. Het is moeilijk om aan artsen te komen. En toch is dat zo nodig omdat er in de wijde omgeving geen andere mogelijkheid is voor de mensen. Om het personeel te behouden heeft de congregatie woningen voor hen gebouwd. Op het moment is er één arts, die dagelijks 600 patiënten te zien krijgt. De stichting Trinity Malawi, die vanuit Nederland het ziekenhuis ondersteunt, heeft 6 buitenposten gecreëerd waar mensen voor kleinere problemen terecht kunnen.

In Malawi zijn veel oude en jonge alleenstaanden vanwege de aids-epidemie.
En er zijn veel arme mensen, vooral ouderen, die niemand hebben die voor hen opkomt.

Site ; Trinity Malawi