Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

WEST – TIMOR

Op 2 juli 1995 werd vanuit Indonesië de communiteit “Paso al Posso” begonnen in Maubesi, Kefamenau in West Timor, om te beantwoorden aan de behoeften van de kerk en de maatschappij. De zusters begeleiden de kinderen van het internaat en de jonge meisjes die hun schoolopleiding hadden moeten afbreken.
Ook zetten zij zich in bij de opvoeding op de middelbare school “St. Yosef”, waarvan het Bisdom het bevoegd gezag is. De zusters werken met de pastor samen op pastoraal gebied; zij begeleiden hem op zijn reizen naar de buitenstaties.

Enkele jaren later op 31 oktober 2000 werd de tweede communiteit “Christo Rei” in Lolowa, Atambua, op West Timor gesticht. Naast het Pastorale werk hebben de zusters hier een eenvoudige polikliniek geopend, om op de noden en de behoeften van het volk te kunnen ingaan. Dat was heel noodzakelijk omdat er juist toen veel vluchtelingen waren. Sinds augustus 2001 zijn wij daar ook begonnen met hosties bakken voor de kerken van Oost-Indonesië.

Intussen is er een communiteit in Kupang gesticht.