Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Begraafplaatsen in Nederland

Omdat de zusters verspreid in Nederland gewerkt en geleefd hebben, zijn er verschillende begraafplaatsen ontstaan die nu nog bereikbaar zijn en in ere worden gehouden door de nieuwe huisbewoners die zich na het vertrek van de zusters daar gevestigd hebben.

Steyl: Kerkhof St.Josephklooster 1878-1994

In 1876 zijn de zusters vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. In 1880 is de eerste zuster begraven en daarna volgden er nog 100-tallen tot de laatste In 1994. Ook enkele familieleden die in de oorlog in het St. Josephklooster als evacuees zijn overleden en 2 rectoren zijn hier begraven. De ijzeren kruisen die regelmatig opnieuw geverfd moesten worden, werden in 1974 vervangen door marmeren platen. Door de huidige bewoners wordt deze rustplaats nu verder onderhouden. Eind 19de eeuw werd er een Mariagrot gebouwd. In deze grot bevindt zich een overzicht van de overledenen.

Venray St. Josephklooster 1887-1984

De zusters kwamen in 1877 naar Venray en kregen hun 1ste woonruimte bij de bewoonsters van de armenhuisjes die de gemeente Venray ter beschikking stelde. In 1989 verlieten de laatste zusters het St. Josephklooster. Tussen 1887 en 1984 werden hier 120 zusters begraven. In de 70-tiger jaren van de 20ste eeuw werden ook hier de ijzeren kruisen vervangen door marmeren platen. Het kerkhof werd in 1984 geruimd en de overblijfselen werden overgebracht naar de begraafplaats in Steyl.


Ottersum Maria Roepaan 1886-1944

In 1880 werd de woning van de familie van de Loo toegewezen aan de zusters die zich gingen toeleggen op bejaardenzorg en internaat voor meisjes. In 1886 werd de eerste zuster daar begraven en de laatste van 118 zusters in 1944. Door de oorlog moesten de zusters met de bevolking van Ottersum evacueren. Toen het gehalveerde, gebombardeerde en uitgebrande klooster in 1950 teruggegeven werd aan de zusters werd het gebouw in 1952 ter beschikking gesteld voor de opvang en verzorging van zwakzinnige kinderen.

Tijdens de evacuatie van Maria Roepaan naar het retraitehuis De Zwanenhof in Zenderen zijn er eind 1944 vier zusters overleden die daar hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Tegelen Annaklooster vanaf 1994

Toen in 1994 het kloosterkerkhof in Steyl werd afgesloten door verkoop van het terrein werd er bij de gemeente Tegelen een verzoek gedaan voor een nieuwe begraafplaats voor de zusters. In de voorbije jaren hebben hier al 153 zusters en 2 rectoren hun laatste rustplaats gevonden. Vanwege de buxusrups moesten de buxushagen die hier om de graven waren aangebracht in 2018 worden verwijderd. Het geheel kreeg daarna een ander aanzien met de kiezels en de betonnen randen.


Aruba

Op de begraafplaats van San Nicolas is zr. Felicité Hermans in 1962 begraven. Nog één zuster woont daar op dat eiland die na haar overlijden in dit graf zal worden bijgezet.