Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Sinds 2007 bekleed ik de functie van zorgcoördinator. Deze functie is tijdens het Kapittel van 2005 in het leven geroepen.

Toen ik aan deze baan begon, wist ik eigenlijk niet zo goed wat me te wachten stond, we zijn nu 8 jaar verder en ik kan enthousiast meer vertellen over de functie van een zorgcoördinator en dus mijn werk. Ik vind mijn functie geweldig en ben blij dat dit op mijn pad gekomen is.

Mijn functieomschrijving is heel divers en komt er in grote lijnen op neer dat ik mij bezig houd met het algemeen welzijn van de zusters. Dat betekent zorgen voor materiële zaken en aanvragen van hulp, maar zo nodig ook gesprekken voeren over de problemen die de zusters tegen komen in hun privéomstandigheden. Samen zoeken naar oplossingen.

Ik volg de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de zorg en geef het coördinatieteam adviezen over deze zaken, leg contacten met instanties rondom de zorg en onderhoud die.

Ik zorg dus voor de zusters zoals een kind dat voor zijn ouders zou doen. En in deze context staat het woord ZORG voor “zorg voor de totale mens, zowel het lichaam als de geest.”

Ik heb alle zusters bezocht en hun leef- woon- en gezondheidsomstandigheden in kaart gebracht. Vervolgens gekeken naar toekomstmogelijkheden. De maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland dwingen ons hiernaar te kijken omdat het vanaf 2015 niet meer mogelijk is om opgenomen te worden in een verzorgingshuis. Wel kan men nog in de vorm van wonen en zorg gescheiden terecht op sommige plekken die voorheen verzorgingshuizen waren.

Samen met de zusters realiseer ik de aanvragen voor de hulp in de huishouding en de persoonlijke verzorging. Daarbij neem ik een deel van de administratie voor mijn rekening. Ook de aanvragen en het kopen van materiële voorzieningen behoren tot mijn takenpakket en daarvan is al een deel gerealiseerd zoals bijv. rollators, deuropeners e.d. Vervoers- ondersteuning vraag ik aan in de vorm van scootmobielen, pasjes voor taxi’s enz. Verder doe ik de begeleiding rondom verhuizingen, naar bijv. verpleeghuizen. Wanneer het nodig is, begeleid ik de zusters naar huisartsen en specialisten. Ik ben erg blij met mijn achtergrond als fysiotherapeut, dit is een voordeel bij het uitvoeren van mijn functie.

Naast individuele en soms ook groeps-begeleidingen heb ik in voorgaande jaren ook informatiebijeenkomsten georganiseerd over de zorg, om de zusters zo goed mogelijk op de hoogte te houden en om hun te laten ervaren dat ik er voor hen ben. Inmiddels weten ze me goed te vinden en is hun leeftijd zo dat deze informatie bijeenkomsten wat op de achtergrond zijn geraakt en ze met vragen altijd bij mij terecht kunnen.

De persoonlijke waarden in mijn leven zijn: liefdevol, oprecht, rechtvaardig, open en waar nodig helpend en ondersteunend zijn. Hiermee hoop ik dat ik een stukje geluk kan toevoegen aan de ouder wordende zusters binnen de congregatie.

Lilian Koks