Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

De pastoor van Venray riep in 1877 de hulp in voor de armenzorg van de parochie. Al spoedig werd die uitgebreid met armen buiten Venray, zelfs uit alle windstreken.

De armenhuisjes die de zusters toegewezen hadden gekregen, werden spoedig te klein. Er moest bijgebouwd worden. Wie zou de lasten dragen? De armenzorg van de parochie en van de gemeente kwamen maar moeizaam met financiën over de brug. Er werden enkele betalende pensiongasten binnengehaald,  armoede troef tot de nieuwe eeuw.

Bij de armenzorg waren vaak psychisch belaste mensen. Daaruit ontstond de psychiatrische nazorg voor zo’n 40-tal vrouwen. Kleuter- en Lagere scholen werden in het  leven geroepen.

In 1950 werd er met een school voor BLO gestart en met een internaat voor deze leerlingen. In het klooster nam de ouderdom onder de zusters toe. Het Vincentiushuis voor psychisch zieken werd overgedragen aan een andere stichting. Het internaat verhuisde naar Maria Roepaan.

Het klooster werd verkocht en de laatste zusters verlieten Venray in 1989, na 113 jaar van aanwezigheid. Er zijn nu verschillende bedrijven in het pand gevestigd.

 

 

 

 

1877-  Eerste huisjes (armenhuisjes).
 Hier woonden de zusters en  werden de zieken verpleegd.

 

 

 

 

 

 

St. Josephgesticht. In 1880 was de bouw voltooid: een klooster, een  weeshuis en een gasthuis.  Later kwam er een B.L.O.-school +  internaat voor jongens en meisjes.  De zusters wisten de B.L.O. school  tot een streekschool uit te bouwen

 

 

 

 

 

 

Glas in lood ramen van de kapel ontworpen door Zuster Gotharde Geuer.

 

 

 

 

 

Vincentiushuis.
 In 1935 begin van het verpleeghuis voor chronisch  psychiatrische patiënten.  In 1937 werd het een bij de wet erkend tehuis.

 

 

 

 

 

 

Het Vincentiushuis werd in 1966 overgedragen aan en stichting. In 1968 officiële opening van het vernieuwde “Huize St. Vincentus”

 

 

 

 

 

 

Bezigheidstherapie voor chronisch  psychiatrische patiënten