Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest.

Op 17 november 1944 vluchtten de bewoners van Kasteel De Keverberg naar de bijgebouwen aan de overkant van de kloostertuin. Het kasteel werd eind 1944 bezet door Duitse soldaten, maar toen die vluchtten, staken ze het kasteel in brand. Van het interieur bleef niets heel en de binnenmuren werden geheel vernield. De burcht veranderde in een ruïne totdat Stichting Behoud Kasteel De Keverberg het oude kasteel in ere liet herstellen en de nieuwbouw in 2015 opende.

Van 1872 tot 1879 voerde de Duitse staatsman Otto von Bismarck een strijd tegen de katholieke kerk in het protestants georiënteerde Duitse Rijk. De Kulturkampf, zoals die strijd werd genoemd, zorgde ervoor dat gelovigen het land uit vluchtten. Zo ook de ‘Schwestern von der Göttlichen Vorsehung’, in het Nederlands Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. “Ze gingen net de grens over en vestigden zich aan de oostkant van het Koninkrijk der Nederlanden”, vertelt Har Timmermans. De Kesselnaar is voorzitter van de Stichting Behoud Kasteel De Keverberg, die het kasteel momenteel in bezit heeft en verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Har: “Door dicht bij de grens te blijven, zaten ze toch nog in de buurt van hun werkgebied. Zo kwamen de zusters uiteindelijk ook in Kessel terecht.”

Het kasteel werd in 1876 aan de zusters verhuurd door één van de laatste leden van de familie die het kasteel bezat. “Ze vestigden er een bewaarschool (kleuterschool, red.) en een pensionaat waar weeskinderen en schipperskinderen werden opgevangen. Die sliepen op de zolder van de nabijgelegen meisjesschool, waar de zusters ook lesgaven”, aldus Har. In het Aloysiuspensionaat verbleven kinderen uit de regio, zoals uit Venlo en Roermond. Begin twintigste eeuw kochten de zusters het gebouw over van de erven van de familie De Keverberg. Har: “Op die zeventiende november in 1944 kregen de zusters de instructie om het gebouw te ontruimen. De Engelse bevrijders waren al in Panningen, maar de strijd rondom Kessel was toen nog heel hevig. Ze werden gewaarschuwd zo snel mogelijk te vertrekken, anders zou het kasteel zwaar onder vuur komen te liggen.” Het moet volgens Har een dramatische gebeurtenis zijn geweest. “Iedereen hielp mee waar hij kon. De zusters en kinderen probeerden nog zo veel mogelijk spullen uit het kasteel te halen en zo te redden wat er te redden viel.” Ze vluchtten naar de veilige bijgebouwen van het kasteel, waar nu restaurant-hotel De Neerhof gevestigd is. Door de Duitsers brandde De Keverberg volledig uit, waardoor er bijna niets van het huis van de zusters overbleef.

Toen de oorlog ten einde was en de heropbouw begon, bood de staat de zusters geld om het kasteel weer op te bouwen. “Zogenoemd oorlogsgeld”, legt Har uit. “Alles weer opbouwen zagen de zusters echter niet zitten. Daarom vertrokken ze in 1953 naar Blerick. Ze verkochten de restanten van het kasteel aan de gemeente Kessel, die de ruïne liet consolideren in plaats van restaureren.” Er was zoveel van het kasteel verloren gegaan, dat de gemeente het beter vond al het puin op te ruimen en de ruïnes weersbestendig en veilig te maken. Zo bleef het, tot in 2011 groen licht werd gegeven het monument te herbouwen. Tegenwoordig worden groepen mensen dagelijks rondgeleid langs de oude, historische kasteelmuren en het moderne glas en staal van het huidige Kasteel De Keverberg in Kessel.

http://hallopeelenmaas.nl/Over-paters-en-nonnen-2017629139