Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Toen de eerste 4 zusters in 1876 in Blerick arriveerden, namen ze de ziekenzorg op zich voor weeskinderen en ouden van dagen. Dit werd snel een fiasco daar de armenzorg niet voor betaling garant stond en de tegenwerking van de toenmalige pastoor de armoede alleen maar deed toenemen.

Het dwong de zusters zich hier terug te trekken. Door een zekere heer Verhoeven, de bevolking van Blerick en geestelijken buiten Blerick werden de zusters gevraagd en geholpen om daar te blijven.

Geleidelijkaan kwam het onderwijs van de grond. Kleuterscholen, Lagere scholen, Mulo – later M.A.V.O en de Kweekschool hebben daar een goede voedingsbodem gevonden.
Duizenden leerlingen zijn hier op de verschillende scholen afgestudeerd.

Lange tijd is er een jongensinternaat en school geweest voor schipperskinderen.
Door de bevolking “Begienemenkes” genoemd.

Veel Mulo- en Kweekschoolleerlingen hebben hun schooljaren in internaatsverband meegemaakt.
De Kweekschool verhuisde in 1965 naar Venlo en de M.A.V.O fuseerde met het Blariacumcollege en sloot haar deuren in 1988.
Het scholencomplex werd afgebroken. Het klooster werd verbouwd met aanpassingen voor deze tijd. Dit was slechts van korte duur. In 2000 werd het verkocht nadat het kleine groepje zusters verhuisd was naar een appartementencomplex dat in de tuin gebouwd was. De zusters voelden zich gedwongen zich hier terug te trekken

 

 

 

 

 

 

Vincentiusgesticht van 1876 – 1896.  Hoek Maasstraat-Antoniuslaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Jongenspensionaat; 1880 – 1944  Lagere jongensschool.
 De kweekschool was eerst alleen voor meisjes, vanaf 1957 ook voor jongens.
 Internaat voor Kweek- en Uloschool.  V.G.L.O. school

 

 

 

 

 

Klooster Maria Regina.  Kweekschool van 1903 – 1965.

De kapel van 1956 – 2000

De nieuwbouw is een aanwinst voor het centrum van Blerick.