Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Zr. Gemma: Geboren in 1924 was ik een van de negen. In die tijd een normale gezinssamenstelling. Ik had zes broers en twee zussen. En dat heeft zijn invloed gehad op mijn leven. Ik zat midden tussen de jongens en moest me dus wel degelijk weren. Huilen was kinderachtig, dus leerde ik dat af. Ik werd op een bepaalde manier al getrokken door een verlangen naar geestelijk leven. Als enigste thuis ging ik dagelijks naar de kerk.

Na de MULO ging ik naar de kweek, waar ik een fijne tijd heb gehad. Omdat we in de oorlog niet veel mogelijkheden hadden om ergens in huis te studeren, werd ik intern op “Insula Dei”. Veel samenzijn met andere meisjes was voor mij heerlijk en hier kreeg ik het eerste contact met het religieuze leven van de Zusters van Liefde die de kweekschool “bemanden”. Daar ontstond het verlangen om in te treden. Mijn vader vond het maar niets en zei: “ Dat is gewoon beïnvloeding van die zusters. Ga eerst maar eens werken aan een jongensschool”. En mijn antwoord was: “Als ik 21 ben, dan ga ik toch! “ In deze periode viel de oorlog en de inname van Arnhem door de Duitsers.Wij evacueerden naar Warnsborn, niet ver van de stad, dicht bij het Karmelitessenklooster, waar ik graag naartoe ging.

We trokken na een week of zes clandestien weer terug naar ons huis in de stad, met twee broers die konden werken in de “stadsdienst”
(waterleidingen afsluiten enz.). Mijn andere broers en zussen waren ondergedoken bij familie in Werkhoven en Maurik op een boerderij.

De vier oudsten

In de beslotenheid van het vastzitten in een bijna lege stad, was bidden voor mij iets waar ik me geregeld mee bezig hield.Uiteindelijk moesten we toch de stad weer verlaten en kwamen terecht in andermans huis op de “Geitenkamp”.   Daar leerde ik voor het eerst “onze” zusters kennen.Na de bevrijding begon het gewone leven, ik kreeg een baan in het onderwijs. Ik wilde wel naar het klooster, maar wilde geen trammelant en wachtte daarom.Maar nadat ik 21 was geworden, informeerde mijn vader zelf naar mijn plannen en toen ging alles gauw genoeg: meerdere congregaties bezoeken en tenslotte in Steyl landen.