Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Eindelijk was het klaar het boek waaraan in Neer  door leden van de Heemkundevereniging  Oos Naer ruim 10 jaren was gewerkt. Op vrijdag 25  november 2022 was de presentatie van het boek en de uitreiking.

Bij voorinschrijving kon je een boek bestellen en ondanks het feit dat ik nooit in Neer op de meisjesschool heb gezeten had ik mij toch ingeschreven voor een boek, omdat ik lang bij de Congregatie gewerkt heb en heel veel zusters gekend heb, verder heb ik 5 schoonzusjes die op de Sint Jozefschool geweest zijn.

 

Om 14.30  begint de zaal al aardig vol te lopen, men had gevraagd op tijd te komen.  Ik zag zr. Henrica en zr. M. Desiree binnen komen. Ze werden hartelijk ontvangen door iemand van de Heemkundevereniging. Toen zr. Henrica mij zag zitten kwam ze vragen of ik bij hen wilde komen zitten. Een mooi plekje vooraan. In de zaal waren voornamelijk veel vrouwen aanwezig, wat logisch was natuurlijk. Oud leerlingen die als jong meisje op de Sint Jozefschool zijn geweest maar ook oud-leerkrachten van de school waren aanwezig.

Zr. M. Desiree was al vlug omringd  door oud-leerlingen die haar een hand wilden geven. We kregen een kopje koffie en een grote speculaas. Overal rondom ons  heen was geroezemoes en waren er vrolijke geluiden van mensen die elkaar soms na lange tijd weer ontmoeten.

De middag begon met een woord van welkom door dhr. Jo Beeren

(voorzitter van de Heemkundevereniging) Hij zei verheugd te zijn om zoveel mensen te zien op deze middag. Kort sprak hij over het tot stand komen van het boek wat een hele klus was geweest.

Daarna gaf hij het woord aan Dhr. Tjeu Scheepers die vertelde over de geschiedenis van het onderwijs in zijn algemeenheid in Nederland maar ook over het ontstaan van onderwijs in Neer, een uitgebreide uitleg die gelukkig ondersteund werd door beelden op een groot scherm.

Daarna kwam dhr. Nic Delissen aan het woord , de initiatiefnemer voor het maken van een boek over de Sint Jozefschool, de meisjesschool.

Van de H. Hartschool, de jongensschool,  was al eerder een boek verschenen.

Hoe begin je aan zo’n boek? Foto’s van de website van Piet van Toon werden verzameld. Uit het archief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Tegelen kreeg men veel medewerking bij het verzamelen van gegevens van zr. Henrica. Verder bezochten ze veel mensen thuis die hun verhaal over de school in hun jonge jaren graag vertelden. Uiteindelijk had men genoeg informatie voor het maken van een boek. Nic bedankte iedereen voor de hulp die ze hebben gekregen voor het tot stand komen van het boek.

Dhr. Mat van Roij vertelde ons dat er een redactie was van 6 leden die samen heel veel uitgezocht hebben wat betreft de indeling van het boek, hoe moet het eruit zien? Wat moet er wel/niet in komen?  Er waren veel documenten en foto’s die uitgezocht moesten worden. Men reisde stad en land af om alles precies uit te zoeken. De laatste jaren kwam er nog wat extra werk bij i.v.m. de AVG ( Algemene Verordening Persoonsgegevens)  wet die de privacy van iedereen beschermt. Persoonlijk moest aan iedereen toestemming gevraagd worden die in het boek voorkomt. Dat was heel veel werk, maar het is gelukt, en de Heemkundevereniging is dan ook zo trots als een pauw zei Dhr. Van Roij met dit mooie boek. Dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan het tot stand komen. Ook dank aan de sponsors die ons zo goed bijgestaan hebben. En dan is het moment aangebroken dat het eerste boek uitgereikt gaat worden.

Wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal reikt het eerste boek uit aan de oudste nog in leven zijnde leerling van de Sint Jozefschool, mevrouw Meerts- Sijben natuurlijk vergezeld door een mooi boeket . Zij is ruim 100 jaar oud en aanwezig in de zaal.

Daarna reikt Dhr. Nic Delissen het boek en een mooi boeket uit aan zr. Henrica en zr. M. Desiree. Met dank voor alle hulp en inzet van alle zusters die in Neer gewerkt hebben en voor de jarenlange fijne verstandhouding.

Aansluitend kon iedereen, die zich ingeschreven had, voor een boek dit afhalen. De Heemkundevereniging had 1000 exemplaren laten drukken en een groot gedeelte hiervan was inmiddels door voorinschrijving verkocht. Ik ga natuurlijk ook mijn boek halen. In de rij wachtend, wordt druk gepraat over de tijd op school en overal is er herkenning en “weet je nog toen…”  Ook zr. Desiree en zr. Henrica hebben het druk. Het boek ziet er mooi uit met heel veel informatie. Het telt 199 pagina’s en is zeer uitgebreid van opzet. “Daar zal ik de Kerstdagen wel mee door komen als ik het wil  lezen denk ik.”.

Zr.Henrica schreef het voorwoord in het boek. Ik wil graag een stukje uit het boek overnemen want ik kan het niet beter formuleren als er staat.

Zoals nu veel Oekraïners een veilig toevluchtsoord vinden in Nederland en daarbij zonder een lange  wachttijd hun beroep kunnen gaan uitoefenen, zo ook ondervonden onze zusters, in 1877 verdreven uit Duitsland, een gul onthaal in Neer. In de beschrijving van dit boek wordt ingegaan op de royale hulp die bij aankomst van de eerste vier zusters werd aangeboden in het ter beschikking stellen van een woning,

levensbehoeften en hulp bij het aanleren van de Nederlandse taal. Die betrokkenheid en goede verstandhouding is er altijd gebleven. Uit de woorden neergeschreven in de kroniek van de zusters en de verhalen van de oudere inwoners van Neer is de geschiedenis op een positieve wijze weer tot leven gebracht. Er was vruchtbare grond voor Gods wijngaard. Veel vruchten werden er geoogst via onderwijs, ziekenverpleging, wederzijdse hulp en goede onderlinge  relaties. Het erfgoed dat in 1982 werd overgedragen kwam in goede handen.

Na het officiële gedeelte kon men nog blijven om elkaar bij een drankje  te ontmoeten. Veel verhalen werden verteld en gebeurtenissen opgehaald. Het gaf het gevoel van een reünie. Heel gezellig maar voor mij was het tijd om te gaan.

Het schilderij  ‘Ringele rangele rooze’ gemaakt door dhr. Hans Bouman hangt momenteel  nog altijd in Basisschool de Kwir in Neer.

Beide schilderijen werden de zusters aangeboden in 1977, door buurt Het Klaverblad  ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van het Zusterklooster in de buurt.

Het schilderij ‘Zusters op weg naar de kerk’ ook gemaakt door dhr. Bouman is door de zusters geschonken aan het Limburgs Museum.

Christien Leunissen