Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Sinds de vestiging in Nederland hebben veel zusters in het onderwijs gewerkt:
In de Lagere school in Blerick, Venlo en Tegelen maar ook in veel andere plaatsen in Nederland: Steyl, America, Helden, Maasbree, Maasniel, Neer, Oirlo, Ottersum, Sevenum, Spekholzerheide, Terwinselen, Velden, Bergharen, Lierop, Arnhem, Utrecht, Amsterdam. Ook op Aruba werkten zij o.a. in het lager onderwijs..
De zusters hebben zich met hart en ziel ingezet voor jeugd en onderwijs. Daarbij volgden ze ook de vele ontwikkelingen In de onderwijswereld.
Hieronder volgt de beschrijving van enkele zusters die in het lager onderwijs werkzaam waren.

Op 20-jarige leeftijd was Zr. Marianne Hendriks ingetreden en werd al gauw te werk gesteld in het onderwijs. Ze is 40 jaar in het lager onderwijs werkzaam geweest. Daarvan was ze de laatste 12 jaar hoofd van de school. Bij het verlaten van de school kon ze eigenlijk nog niet geloven dat het toen afgelopen was. Ze had al die 40
jaren met veel plezier voor de klas gestaan. Toen ze op haar 65ste stopte, was dat dan ook niet omdat ze er geen zin meer in had, maar omdat het moest van de minister. Ze verklaarde zelf dat ze vooral in Blerick fantastisch had gewerkt in een fijn team docenten en met een aantal actieve ouders. Na haar pensionering ging ze eerst een tijdje op vakantie om wat aan de nieuwe situatie te wennen. Daarna wilde ze mee het documentatie-centrum van de school op poten zetten. Het schoolteam wilde haar daar graag bij inschakelen. Met de vernieuwingen in school had Zr. Marianne geen moeite gehad; ze vond die juist boeiend. Wel had ze de laatste tijd wat moeite met al die vergaderingen, soms twee op een avond. Alles bij elkaar had ze er nooit spijt van gehad in het onderwijs terecht gekomen te zijn.

Zr. Henriëtte Tetzlach was geboren in Duitsland, maar kwam naar Nederland omdat het haar wens was onderwijzeres te worden. In Duitsland waren alle kweekscholen overbezet. Via een kennis die reeds in Blerick aan de studie was, hoorde ze over de mogelijkheden daar. Ze maakte er werk van en thuis hadden ze geen bezwaar.
In Blerick begon ook de vlam voor het religieuze leven aan te wakkeren en in 1921 trad ze te Steyl in. Binnen haar religieuze leven is het onderwijs centraal blijven staan. Ze hield van de kinderen en kon ook ook moeilijk buiten. Gelukkig heeft ze veel jaren van het onderwijs mogen genieten. 40 Jaar was ze op verschillende plaatsen werkzaam in school. Het was haar gouden tijd. Ze heeft zich met liefde voor haar werk ingezet en ze was er dankbaar voor.

Zr. Francina Derksen volgde in Venlo een cursus Spaans, waarna ze met die taal goed uit de voeten kon. Het volgen van die cursus was voor Zr. Francina belangrijk in verband met lesgeven aan Spaanse kinderen in Venray.
Spaanse leerlingen van Venrayse scholen hadden nogal wat moeilijkheden met de lessen op school. Ook de ouders van die leerlingen konden zich moeilijk bedienen van het Nederlands. Het gevolg was dat Zr. Francina nogal met gebarentaal moest werken. Ze moest handen en voeten gebruiken om de conversatie met die ouders levendig te houden. Zr. Francina had daarvóór al 42 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 9 jaar als hoofd van de Antoniusschool in Blerick. Hier op de foto is zij actief in Amsterdam.

Zr. Angèle Bodelier stond van haar 39 jaar onderwijzeres zijn maar liefst 21 jaar voor de klas in Sevenum. In 1937 slaagde zij als onderwijzeres en begon haar onderwijsloopbaan in Neer. Daarna was ze achtereenvolgens actief in Horst-America, Blerick, Sevenum, Tegelen en opnieuw Sevenum. In de Sevenumse periode hebben ongeveer 750 kinderen bij haar in de klas gezeten.

Zr. Aniëla

Na haar lyceumopleiding trad Zr. Aniëla op 20-jarige leeftijd in bij de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Voor de opleiding tot onderwijzeres werd ze vanuit Duitsland naar Nederland gestuurd. Daar is ze als zodanig ook in enkele scholen in Noord-Limburg actief geweest.
In 1937 mocht ze naar de missie in Nederlands Oost Indië. Ze heeft daar eveneens voor de klas gestaan en in een weeshuis gewerkt.
Na haar missie-periode is ze in Nederland weer in het onderwijs terecht gekomen.
In 2001 bereikte ze haar 100ste verjaardag en in 2005 is ze overleden in Huize Vroenhof in Houthem.

Zr. M. Hyacinth

Ze is eerst in de kleuterschool werkzaam geweest. Een bezwaar was dat ze niet kon zingen, maar ze was ook meer geschikt voor hogere klassen . Toen zou ze naar de opleiding in het Landbouwonderwijs gaan, die cursus ging om bepaalde redenen niet door en zo kwam ze tenslotte in het basisonderwijs terecht. Op verschillende plaatsen is ze geweest, maar haar glorieperiode was in Aruba. Daarover kan ze veel vertellen. Ze was hoofd van het Philomena College. Ze werkte er heel hard, van ,s morgens vroeg tot ’s avonds laat. De school was alles voor haar. Ze werd door docenten en leerlingen op handen gedragen. Ze werd vaak geprezen om de goede resultaten die ze met de leerlingen behaalde, die waren altijd heel goed voorbereid op de vogende stap. Toen ze uit Aruba terugkwam omdat de congregatie onvoldoende zusters voor dit werk had, was ze in de provincie actief als econome. Het was een grote overgang voor haar en Aruba bleef ze altijd missen. In Boxmeer in huize St.Anna las ze nog bij enkele zusters die dat niet meer zelf konden, uit de krant voor en als de zusters dat vroegen, ook brieven.