Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

In Blerick werd onder leiding van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in 1925 begonnen met het opleiden van enkele leerlingen voor het Mulo-examen. In 1928 deden de eerste twee meisjes examen. Veel gegevens over die beginjaren hebben we trouwens niet. In Tegelen werd in 1938 in de Kerkstraat de Ulo-school gevestigd. Dit gebeurde onder leiding van zuster Raphaëlla. De school was eigenlijk al veel eerder begonnen en wel in Steyl in 1877.

Mulo-onderwijs

Enkele gegevens over het vervolg van de geschiedenis van de Mulo in Blerick:
Tegen het einde van de dertiger jaren overschreed het leerlingenaantal de grens van 100. Het aantal leerkrachten, allen zusters, kon worden uitgebreid. De school ontwikkelde zich gestaag. De schoolleiding was van 1920-1990 achtereenvolgens in handen van: Zr. Francina, Zr. Victima, Zr. Felicité, Zr. Raphaëlla, Jos van Heugten, opnieuw Zr. Victima en tenslotte Herman Fieten.
In 1968 veranderde de school door de Mammoetwet van Mulo naar Mavo. In 1975 werd de school gemengd en verschenen de eerste jongens op de school die al meer dan 60 jaar een typische meisjesschool was geweest. Deze overgang verliep trouwens geruisloos.
In 1989 kwam een fusie tot stand met het Blariacumcollege; bij deze fusie was ook de jongens-mavo Maasveldschool betrokken.
In Tegelen breidde de school zich gestaag uit. Behalve Zr. Raphaëlla zijn ook Zr. Antonio en Zr. Gemma directrice geweest van deze school.
Zr. M. Jeannette heeft, vóór haar Blerickse onderwijsjaren twee jaar les gegeven aan de Tegelse Ulo.
Toen de Tegelse school haar 40-jarig feest vierde, telde de gemengde en gefuseerde Tiglau-Mavo 250 leerlingen. Zr. Antonio zei: In mijn tijd, 1944-1961 werd er veel strakker lesgegeven dan later het geval was.
Zr. Gemma was directrice van 1967-1983. Zij had, in plaats van de 3 leerkrachten uit de beginperiode, er 21.
In plaats van het schoolbestuur van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid werd in 1987 een stichting in het leven geroepen n.l. de “Stichting Algemeen Voortgezet Onderwijs Tegelen”.Daaronder ressorteerde ook de Martinusschool.