Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Van oorsprong was Missiewerk niet een van de doelstellingen van de congregatie. Misschien was daarom ook het gaan naar de Missie geheel op vrijwillige basis. Al in 1895 vertrokken 6 zusters vanuit Duitsland naar Brazilië. In de loop van de volgende jaren gevolgd door nog 300 zusters, waarvan ook 2 uit Nederland.

Vanuit Steyl vertrokken in 1934 de eerste 7 Nederlandse zusters naar Indonesië om daar te beginnen met scholen in Bandung. In de jaren die volgden werden nog 21 zusters uitgezonden. Zij werkten mee aan de opbouw van weeshuizen, poliklinieken en scholen in Midden- en West-Java.

Op Aruba werd in 1955 een start gemaakt. We namen in San Nicolas de kleuter- en lagere scholen over van de zusters Dominicanessen. Tot 1981 waren daar 21 zusters werkzaam.

In 1960 mochten 2 Nederlandse zusters in Malawi mee het fundament leggen voor: een hospitaal, scholen, een internaat en een bejaardenhuis. Twaalf zusters hebben aan de opbouw meegewerkt.

Doordat er veel Nederlandse zusters in genoemde missielanden waren, is de belangstelling voor de zgn. Derde Wereld altijd groot geweest. De missionaire oriëntatie is gebleven.