Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Zuster Marie Jeannette had haar onderwijsakte voor haar intrede gehaald in Blerick. Na haar noviciaatsjaren begon zij in 1956 weer les te geven, eerst twee jaar aan de Ulo in Tegelen.
 Vervolgens stond ze twee jaar in het lager onderwijs in Blerick, waarna ze in 1962 werd benoemd aan de Mulo “Maria Regina” aldaar. Ze heeft tot december 1989 in verschillende vakken les gegeven, vooral Nederlands, godsdienst en Engels.
Tot 1962 was de leiding van de school steeds in handen van zusters geweest. In 1962 werd Jos van Heugten als eerste leek directrice van de Mulo.In 1966 verhuisde de school van de Kloosterstraat naar de Antoniuslaan.In 1973 werd Herman Fieten directeur en in 1975 kwamen de eerste jongens hier op school.
Het onderwijs aan de school was steeds meer overgegaan in handen van leken.Zr. M. Jeannette zou nog les blijven geven tot aan haar afscheid. Haar laatste schooldag was 8 december 1989. Zij was de laatste zuster van de Goddelijke Voorzienigheid in het onderwijs in Blerick, waarvoor de zusters zich 150 jaar lang hebben ingezet.
Binnen haar loopbaan in het onderwijs is de maatschappij ingrijpend veranderd en daarmee ook het onderwijs.Tijd gaat voorbij, de maatschappij en het onderwijs veranderen, maar het werk gaat door….