Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

De eerste zusters die vanwege de Kulturkampf uit Duitsland verdreven werden en in 1876 en volgende jaren naar Nederland kwamen, werden door verschillende parochiegeestelijken gevraagd voor bewaarscholen, huishoudelijke vorming van vrouwen en meisjes, armenzorg en voor de wijk. Dat laatste hield in doden afleggen, zieken bezoeken en assistentie verlenen en de zuigelingenzorg. Sommige zusters hadden in Duitsland een enkele cursus gevolgd of werden in Nederland bijgeschoold, maar waren geen officieel gediplomeerde wijkzusters.
In 1938 werd door de inspectie van de Volksgezondheid vereist dat in 1940 alle wijkzusters vervangen zouden worden door gediplomeerde krachten. Een aantal zusters kwam voor die opleiding in aanmerking, in het ziekenhuis in Tegelen. Door een tekort aan zusters voor deze opleiding werden veel wijkzusters vervangen door niet religieuze wijkverpleegsters