Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Kleuteronderwijs.

De zusters waren in 1876 naar Blerick gekomen en 1 jaar later werd begonnen met kleuteropvang. Je kunt niet zeggen kleuterschool, want er werd een oud kaal magazijn beschikbaar gesteld om de kleinere kinderen op te vangen. het werd dan ook kleinkinderopvang genoemd. Toch waren de ouders en de zusters blij met deze opvang.

Er kwamen de eerste jaren tussen de 100 en de 200 kleuters in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Er was één zuster voor de hele groep. Wat moet er een fantasie nodig geweest zijn om deze peuters en kleuters bezig te houden! Maar ook geduld en moed!
Soms waren er twee zusters beschikbaar en maar af en toe werd er gewisseld als er ergens anders een zuster nodig was; dit bepaalde Moeder Overste.
Het gebouwtje was in slechte staat, het was er benauwd en er was nauwelijks meubilair aanwezig. Wat was het “peil” van dit onderwijs? Deze periode duurde 20 jaar van 1 april 1877 tot 1897 en was het begin van het tegenwoordige kleuteronderwijs.
In de statistieken staat hoeveel kinderen er waren en hoeveel leidsters van 1882 tot 1954. In het jaar 1900 waren er 220 kinderen en 2 leidsters, om maar een voorbeeld te noemen .
In 1897 braken er andere tijden aan. In de nieuwe vleugel van het klooster werden twee lokalen bestemd voor de ‘Bewaarschool’ en werd een tweede leidster benoemd en wat later een derde. Er waren toen 187 kinderen. Er waren geen richtlijnen, die kwamen pas in de jaren’ 30. De zusters van Liefde in Venlo zijn begonnen met een opleiding voor kleuterleidsters waar men voor akte A en B kon studeren. In 1956 kwam er een wet voor het kleuteronderwijs en werd de onderwijsakte verplicht. Er kwam toen subsidie en de leidsters kregen een salaris. Dit kwam de “kleinkinderopvang” en de bewaarschool ten goede. Voortaan heette het ‘kleuterschool’ en ook nog een korte periode Fröbelschool. Er werden kleuterscholen gebouwd en er kwam meubilair met voldoende ruimte om de materialen op te bergen en voor de kinderen om te spelen.
Er kwamen methodes en materialen ter beschikking als voorbereiding op de lagere school. Er moest gewerkt worden volgens een door de inspectie goed te keuren speel-werkplan. De kinderen leerden algemene gedragsregels en omgaan met andere kinderen. De aantallen in de groepen waren nu rond de 50 kinderen per leidster. In 1985 werd de kleuterschool opgeheven en werd met de Lagere school één, de zgn. Basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.