Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

In elke provincie en regio zet men zich volop in voor de verwaarloosde jeugd. In iedere provincie/regio heeft men dan ook wel een tehuis, waar aan de verwaarloosde jeugd bijzondere aandacht wordt besteed. Een voorbeeld is b.v. Joinville in de staat St. Catharina.

Reeds jaren geleden hebben onze zusters daar de leiding op zich genomen van een tehuis, waar tegenwoordig kinderen en opgroeiende jongens en meisjes tot in de leeftijd van 18 jaar worden opgenomen. Zij worden door bemiddeling van de voogdijraad of de verantwoordelijke rechter van de voogdijraad als noodgevallen binnen gebracht De kinderen en jongeren wonen in appartementen en proberen als een soort gezin met elkaar te leven.Voor elk van die groepen heeft een zuster de leiding. Overdag worden de jeugdigen door mannelijke en vrouwelijke psychologen, pedagogen, audiologen en sociale helpsters begeleid. De kleine kinderen worden in het tehuis naargelang hun leeftijd verzorgd in een crèche, kleuterschool of een voorbereidingsschool tot het basisonderwijs. De zorg voor de kinderen en jongeren van zeven tot zeventien jaar gebeurt als volgt:

  • Bemiddelen bij het vinden van een openbare school
  • Begeleiding en hulp bij het huiswerk
  • Mogelijkheden tot deelname aan activiteiten op het terrein van cultuur, sport en recreatie
  • Er is een hobbyzaal. Daar kunnen ze borduren, schilderen, decoratieve stukjes maken, banketbakker spelen en kleding en gebruikt speelgoed repareren
  • Ze kunnen godsdienstlessen en levenslessen volgen
  • Bijeenkomsten, studievoorbereiding en discussies over thema’s die met hun dagelijks leven te maken hebben
    De jongeren gaan ook cursussen volgen die met een of ander vak of beroep te maken hebben, b.v. timmerman, informatica, dans en ballet.

Het merendeel van de kinderen en jongeren daar leeft met trauma’s en dat betekent voor allen die hier werken een grote uitdaging en verantwoordelijkheid.